Fit = succesvol?

30-09-2015

Het belang van bewegen lijkt groter dan ooit. De artikelen waarin fitheid centraal staat vliegen je om de oren. Zo ook vorige week toen nrc.next een artikel publiceerde waarin de vraag gesteld werd of fitte mensen ook automatisch betere werknemers zijn? Wat bleek nu namelijk? Fitte werknemers verdienen meer geld dan hun minder fitte tegenhangers en uit een onderzoek gedaan bij uitzendbureaus bleek dat een fit voorkomen er ook voor zorgt dat je sneller wordt aangenomen. Daarnaast is het aantal CEO’s wat een marathon heeft gelopen (en dat dan ook vermeld op zijn of haar cv) bijna verdubbeld tussen 2001 en 2011. Dit alles komt doordat de werkgever zich steeds meer durft te mengen in de vrijetijdsbesteding van haar werknemers.

Een waarschijnlijke verklaring is dat de fitte werknemer voornamelijk een hardere werker is in plaats van een betere werknemers. Toch blijkt uit dit artikel, en tal van anderen, dat in beweging komen (of blijven) wel degelijk meetbare resultaten oplevert. Ons advies is dan ook niet heel verrassend: wil je in beweging blijven, reis je fit!